eduroam

Co je eduroam

"eduroam je zkratka z Education Roaming. Jedná se o počítačovou infrastrukturu pro transparentní používání sítí univerzit a jiných vzdělávacích institucí. Myšlenka vznikla na půdě TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association)."[1]

Struktura eduroam zajišťuje síťový roaming pro členy společenství, kteří tuto technologii využívají. Zjednodušeně řečeno: Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu. Pro připojení v kterékoli síti eduroam vám tedy stačí jediné uživatelské jméno a heslo.

Podmínky připojení

Pravidla pro používání sítě eduroam jsou definována roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

eduroam v HiLASE

HiLASE v současné chvíli funguje pouze v roli poskytovatele služby. Neposkytuje tedy uživatelům přihlašovací údaje opravňující je k přístupu do sítě eduroam.

Pokrytí

eduroam je dostupný ve všech prostorách HiLASE.

Kontakt

eduroam@hilase.cz

Technické parametry

Omezení provozu sítě eduroam

Provoz ze sítě eduroam je garantován minimálně v tomto rozsahu:

SlužbaProtokol / Port
HTTPTCP/80
TCP/443
TCP/3128
TCP/8080
MailTCP/465
TCP/587
TCP/143
TCP/993
TCP/110
TCP/995
FTPTCP/20
TCP/21
SSHTCP/22
Cisco IPSec VPN over TCPTCP/10000
OpenVPN 2.0UDP/1194
IPSec NAT-TraversalUDP/4500
Standard IPSec VPNIP protokol 50 (ESP)
IP protokol 51 (AH)
UDP/500 (IKE)
IPv6 Tunnel broker serviceIP protokol 41
PPTP VPNIP protokol 47 (GRE)
TCP/1723

Název a logo eduroam jsou registrovanou ochranou známkou společnosti TERENA.